Heliga danser

Om mig

När jag var liten i det tidiga 60-talet bodde jag några år på Rhodos med min mamma och varje fredag tog vi bussen till den lilla byn Kallithies där det var dans på torget. Jag dansade tills jag somnade. Sen försvann dansen ur mitt liv i många år.

Jag har sedan genom åren, nu snart 30, skaffat mig erfarenheter från många sorters dans, men kände att jag kom hem när jag 1993 mötte det som i Sverige kallades Heliga danser och utrikes t.ex. Sacred dance eller Circle dance. Jag fick min första utbildning i Heliga danser av Maria Rönn. Sedan dess har jag dansat med många dansledare, bl.a. Laura Shannon, Maria Gabriele Wosien, Judy King, Nanni Kloke och Ursula Hasenburg. Med Laura Shannon har jag också deltagit i flera fördjupnings-intensivår och med Nanni Kloke och Judy King två omgångar av The Dancer Within.

I närmare 20 år ledde jag en grundläggande dansledarutbildning i Lund och senare både dansledarutbildning, regelbundna fördjuningsdagar och fördjupningsår i Malmö. Till detta kommer workshops, seminarier och dansresor och den delen av mitt dansarbete kommer att fortgå så länge jag står på benen och någon vill dansa med mig.

Symboler, myter, sagor, arkeologi, historia, kulturhistoria och meditation ligger nära mitt dansarbete som får klangbottnar av alla mina olika tidigare liv som bl.a. filosofistuderande, kyrkvaktmästare, litteraturforskare, lärare i analytisk psykologi och trädgårdsarbetare. Det var teorin, i dansen finns den praktiska erfarenheten.

Min inriktning är sedan många år arbetet med danser från många tider och kulturer. Hjärtesaken är det arv av mönster och berättelser om liv och levande som generationer av dansare burit till oss genom årtusenden – som bär och hjälper oss som lever och dansar nu. Dessa mönster följer oss också in i moderna koreograferade danser som kan ge våra kroppar ännu större danspotential och hjälpa oss in i de gamla danserna på nya sätt.

För mig har Heliga danser som grundläggande utgångspunkt en övertygelse om att dans har en helande och andlig dimension där kropp och ande/själ inte går att separera. Dans är inte bara ett uttrycksmedel utan också ett inifrån kommande ursprungligt och mänskligt behov.

Ur dansen, kroppens rituella rörelser, kom senare musik och andra uttrycksmedel. Heliga danser arbetar med cirkeln och traditionella folkliga danser från många tider och kulturer som utgångspunkt.

Heliga danser förutsätter en övertygelse om att kunskap och insikter förmedlas genom dansen utan att alltid behöva gå vägen genom ”huvudet”.

Under lång tid har det nu utbildats dansledare för Heliga danser i Sverige och mycket längre än så har det dansats cirkeldans eller Sacred dances här. Kunskapen om danserna; det arv av traditioner, berättelser och visdom de förmedlar, fördjupas ständigt.

Vi får allt större möjligheter till utforskning av, och fördjupning i, dansernas ibland flertusenåriga arv av kunskap och traditioner och deras ärende till oss som dansar idag.

Vi kan röra oss över stora delar av världen, möta och erfara olika danstraditioner, utforska mönster, historia, bakgrund, kultur och symbolik, kroppens gensvar, olika dansande folks betingelser. Vårt eget dansarbete fördjupas av alla före oss dansande människors erfarenheter som de är inkodade i dansarvet vi fått att förvalta. Vi växer.

Jag bor i Malmö och på Lesbos och du kan nå mig på pia@pialamberth.se 

Min första danscirkel och med klassiska dansskor på...