Heliga danser

Mina texter

du är välkommen att skriva ut och läsa, men du får inte ändra och du måste ange källan. Klicka på den understrukna raden så dyker texten upp.

Att dansa i cirkel, handbok för dig som arbetar med Heliga danser.  Handboken är hittills tryckt i tre upplagor och har använts som kursmaterial på ledarutbildningar i Sverige, Finland och Danmark. ISBN 91-631-6666-6. Slut, enstaka ex kan beställas från mig

...från Dansplatsen. Det är en antologi med Anne Meer som redaktör. Den ger en bred orientering om vad Heliga danser är och kan vara, både i kyrkan och i andra sammanhang. Den innehåller texter om livsfrågor och mångfald, historia, filosofi, vittnesbörd och reflektioner från dansare och dansledare. Bland författarna återfinnes bl.a. Laura Shannon, Maria Rönn, Elisabet Jansson och Pia Lamberth.Boken är hittills tryckt två upplagor och har ISBN 91-631-6665-8.

Båda böckerna beställs enklast direkt från Sensus Skåne-Blekinge. Böckerna kostar 120 kr vardera + porto. maila marie.coster@sensus.se

Dans som ett verktyg för befrielse - dansresa till södra Indien

Tanz als Wekzeug der Befreiung. Översättning Sabine Neumann

Tid att dansa

Originalmanuskript till ett kapitel i Allt har sin tid. Ett gudstjänstmaterial om liturgi.

Kapitlet kom att se delvis annorlunda ut när år 2001 boken kom ut i serien ”mitt i församlingen”.

För att förstå världen - dansa 

publicerad 2004 i ...från Dansplatsen, se överst

Cirkelns Mittpunkt; tankar kring Cirkelns kraft

under många år kompendium i den grunsläggande dansledarutbildningen, 2004 publicerad i  ...från Dansplatsen, se överst

Några Dansrötter - från Himladans till Heliga danser

under många år kompendium i den grunsläggande dansledarutbildningen, 2004 publicerad i  ...från Dansplatsen, se överst

Cirkeldans på klassisk vis